Handelsstopp – Vad är det & varför handelsstoppas en aktie?

Ett handelsstopp i en aktie betyder att handeln tillfälligt stängs av. Du kan alltså varken sälja eller köpa aktien under denna period. Stoppet kan pågå från några minuter upp till i ovanliga fall flera dagar. För en långsiktig investerare har detta så klart mindre betydelse, men för en person som köpt en aktie med målet att sälja den inom några minuter kan det vara problematiskt att fastna i en position under en längre tid än planerat.

När information bara nått en del av marknaden

En vanlig orsak till handelsstopp är att en aktie rör sig kraftigt utan att någon nyhet kommit ut offentligt på marknaden. Då finns det anledning att misstänka att en mindre del av marknaden fått ta del av information som ännu inte är officiell. Handeln stoppas då för att eventuell ny information ska hinna komma ut, så alla handlar med samma förutsättningar och samma information.

Många gånger så meddelar bolaget att de själva inte förstår den stora kursrusningen och att inga nyheter finns. Då fyller handelsstoppet mest funktionen att alla ska få lugna ner sig lite och inte handla i panik över den stora rörelsen. Om kursrusningen förklaras av ett konkret rykte på marknaden kan bolaget även dementera det ryktet om det skulle visa sig inte stämma. Vilket gör att så många som möjligt har mer korrekt och samma information när handeln återupptas.

Planerade handelsstopp

När ett bolag ska meddela större ändringar måste bolaget meddela detta redan innan till börsen om man tror att kursen kan påverkas kraftigt av detta. Då planerar man in en paus av handeln under en begränsad tid för att låta alla investerare ta del av informationen och undvika att skapa panik i marknaden.

Varför blir det handelsstopp?

Bolaget själv kan aldrig stoppa handeln utan det är bara börsen eller Finansinspektionen som kan handelsstoppa en aktie. Däremot kan givetvis bolaget informera börsen om de misstänker att viss insynsinformation har läckt ut i förväg eller att en annan stor nyhet är på väg att släppas. Så är det upp till börsen att besluta om handeln bör stoppas.

Det händer även att handel som skedde i en stor kursrörelse direkt innan stoppet makuleras i efterhand. Det betyder att såväl aktier som pengar går tillbaka till den ursprungliga ägaren innan den aktuella affären. Att handel makuleras i efterhand är främst för att förhindra att någon ska sprida ut ett rykte och sen tjäna pengar på den akuta kursrörelsen som uppstår innan handeln stoppas och ryktet har hunnit dementeras.

Hur länge varar handelsstopp?

Ett handelsstopp kan vara från minuter till flera timmar, och ibland även i flera dagar. Automatiska stopp kan vara i ca 5 minuter, medan ett handelsstopp som orsakats av konkurs kan vara i flertalet dagar.

Handelsstopp på Wall Street under Coronakrisen

Det är inte bara handeln i enskilda aktier som kan stoppas. Vid extrema kursrörelser i ett helt index kan hela börsen stängas under några minuter för att minska den panik som råder. Detta skedde på Wall Street vid flera tillfällen under finanskrisen 2008 men även i mars 2020 när osäkerheten kring coronakrisen var som störst. Då handlar det inte om att det på några minuter ska hinna komma så mycket ny information om det som orsakar paniken. Utan mer om att marknaden ska få lugna ner sig lite så inte människor och datorer handlar i ren panik där säljare triggar nya säljare med allt lägre kurser i en ond spiral.

Sammanfattningsvis kan vi alltså säga att handelsstopp i en aktie kan fylla flera syften. Om det verkligen hänt något i bolaget som bara vissa på marknaden känner till så ska alla få chansen att få den informationen innan handeln fortsätter. Och om det inte hänt något i bolaget så ska alla få chansen att lugna ner sig lite och värdera om den kraftiga rörelsen verkligen är rimlig i och med att inget som borde påverka aktiekursen i den omfattningen egentligen har skett.

Exempel på aktier som handelsstoppats

Här är en handfull aktier som blivit handelsstoppade historiskt på Nasdaq eller andra börser.

  • Norwegian
  • GameStop
  • Bambuser
  • Parans
  • AMC

Disclaimer: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i aktier, fonder eller värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

You May Also Like