Finansiera företaget – vid lansering eller expandering

Om du funderar på att starta ett företag eller kanske redan har ett företag som du vill ska växa, så är finansiering en av de viktigaste och svåraste delarna. I en perfekt värld skulle man kunna starta ett företag utan att investera, men det är långt ifrån alla branscher som det är möjligt i. 

Snabb finansiering kan vara svårt att få

Om du har en superbra idé som du vill komma igång med snabbt så kan du behöva få företagslån snabbt. Många idéer är tidskänsliga och därför går det inte alltid att vänta på att banken fattar ett beslut. Du kan även behöva lösa ett ekonomiskt problem snabbt i företaget och behöva ett omedelbart tillskott av likvida medel. 

De flesta banker kräver att du har en välplanerad affärsplan, komplett med budgetar och prognoser för kassaflöde och lönsamhet. Är företaget redan etablerat kan det ställas mindre krav och de baserar istället sitt beslut på företagets tidigare resultat. 

Eftersom bankerna behöver gå igenom alla dokument kan det ta lång tid innan de beviljar ett lån. Snabbare alternativ finns, men kan komma med högre räntor.

Kontokrediter är ett alternativ

För engångskostnader som till exempel inköp av ett lager, fastighetsköp, samt införskaffning av maskiner och verktyg används ofta ett vanligt företagslån. För löpande kostnader i företaget passar det bättre att använda en kontokredit. De flesta företag har en kombination av en kontokredit och ett företagslån.

Kontokrediter fungerar på samma sätt som ett kreditkort: finansieringen finns där när den behövs och man betalar ränta på det belopp som används. Den använda krediten ska betalas av på kort tid och används därför inte för fasta investeringar.

Fördelen med kontokrediter är att det alltid finns extra pengar när det behövs, som till exempel när en leverantörsfaktura måste betalas utan dröjsmål. När inkomsten från försäljningen av varorna kommer in kan det betala av den använda krediten.

Alternativ till finansiering

Om du ska starta ett nytt företag kanske du tänker att ett företagslån inte är ett alternativ. Du kanske vill hålla kostnaderna nere den första tiden och inte binda upp dig på ett lån innan du vet om din idé fungerar. Alternativet är då att gå in med egna pengar, eller att starta långsamt och expandera först när det finns en vinst att återinvestera. Det kan ta längre tid, men fördelen är att du på sikt kan gå mer med vinst eftersom du inte behöver betala tillbaka något.

Att ta ett företagslån är en självklarhet för många verksamheter, eftersom bra finansiering från början gör att man kan etablera sig och växa snabbare. Ett välplanerat lån vars avbetalningar finns med i företagets budget kan faktiskt göra företaget mer lönsamt. Särskilt om företaget måste agera snabbt för att vinna marknadsandelar eller kunna expandera på ett effektivt sätt.

Disclaimer: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i aktier, fonder eller värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *