Hur många bolag ska ingå i ens aktieportfölj?

En vanlig fråga bland aktiesparare är hur många olika aktier som det är lagom att äga. Tyvärr är väl frågan lite som klassikern om hur långt ett snöre är. Det beror helt enkelt på en mängd olika faktorer. Men några enkla tumregler finns ändå at förhålla sig till.

Olika typer av risk

När vi investerar våra pengar på aktiemarknaden tar vi alltid en risk. Det är den här risken som vi får betalt för i form av högre förväntad avkastning än investeringar med lägre risk, som att sätta in pengarna på ett bankkonto till exempel. Det vill säga för att vi ska få den högre avkastningen måste vi ta viss risk. 

Den första typen av risk som vi behöver förhålla oss till kallas bolagsrisk, det vill säga risken att det ska hända något specifik för det aktuella bolaget. Det kan vara att bolaget plötsligt förlorar en stor kund eller att bolaget lanserar nya produkter som inte tas emot väl på marknaden med minskad marknadsandel som följd. 

Vid sidan om denna bolagsrisk finns något som kallas marknadsrisk. Det vill säga att hela marknaden går ner till följd av exempelvis vikande konjunktur, snabbt stigande räntor eller politisk oro. Marknadsrisken kan så klart så olika mot olika branscher där en vikande konjunktur slår hårdare mot vissa verksamheter än andra, men vid stora börsnedgångar brukar nästan allt dras med i fallet i någon utsträckning. 

Hur kan vi hantera dessa risker?

När vi ser på att hantera marknadsrisken handlar det mycket om att inte placera pengar du vill använda den närmaste tiden i aktiemarknaden. Ofta rekommenderas en placeringshorisont på minst fem år för att aktier eller aktiefonder ska vara lämpligt. På längre tid än så är nämligen marknadsrisken liten och även om större nedgångar kommer med jämna mellanrum går nästan alltid börsen upp mätt på en tioårsperiod.

När det kommer till bolagsrisken är inte en längre placeringshorisont en tillräcklig säkerhet. Ett bolag kan drabbas av problem som det aldrig återhämtar sig från, bolag kan till och med gå i konkurs och bli helt värdelösa. Här behöver vi i stället sprida ut våra investeringar på flera olika bolag för att minska den specifika bolagsrisken. Förutom att sprida ut våra placeringar på flera olika bolag är det klokt att även sprida sig mellan olika branscher. 

Köper vi till exempel aktier i samtliga våra fyra storbanker så får vi lite bättre riskspridning via lägre bolagsrisk än att bara köpa en bankaktie, men då de alla verkar på ungefär samma marknad så kommer ränteförändringar eller politiska beslut om en bankskatt slå mot hela gruppen av banker. På samma sätt fick den som gick in i pandemin våren 2020 med en portfölj bestående av flygbolaget SAS, hotellbolaget Scandic och researrangören TUI i portföljen en tråkig utveckling där riskspridningen var dålig när samtliga tre bolag drabbades av det kraftigt minskade resandet.

Praktiska tips

Exakt hur många aktier som är lagom att äga är som sagt svårt att säga. Det finns två skolor kan man säga. Att sprida sig så man inte lägger alla ägg i samma korg. Eller att tillåta sig att ha rätt många ägg i samma korg, men då vakta korgen väldigt noga. 

Ytterligare en faktor att väga in är vilken typ av aktier man äger. Väljer man att investera i små förhoppningsbolag som hoppas hitta ett botemedel mot någon sjukdom flera år in i framtiden är det troligtvis klokt att sprida sig i fler olika bolag än om fokus ligger på bolag inom exempelvis läkemedel eller telekom med stadig intjäning av pengar här och nu.

Det vanligaste tipset är ändå att så gott som alla bör minska bolagsrisken genom att äga ett antal olika bolag. Organisationen Aktiespararna rekommenderar 10-15 olika aktier i 5-6 olika branscher. Det här stämmer ganska bra med de siffror som nätmäklaren Avanza har tagit fram baserat på sina kunders historiska avkastning. Här har de sett att de kunder som ägt minst 12 olika aktier har haft den bästa riskjusterade avkastningen.

Tycker man det känns svårt att hålla koll på över 10 olika bolag kan det vara ett tips att bygga en bas i portföljen av fonder där vi automatiskt får en riskspridning via att fonden äger många olika bolag, en global indexfond innehåller ofta aktier i över 1000 olika företag. Låter vi exempelvis halva portföljen bestå av fonder så kan vi nöja oss med lite färre aktier i den andra halvan av portföljen som vi själva förvaltar genom att direktäga aktier. 

När vi har passerat 20 olika aktier i portföljen blir nyttan av att tillföra fler aktier väldigt liten. Att gå från 40 till 50 olika bolag i en likaviktad portfölj minskar varje bolags exponering från 2,5 till 2%, en väldigt liten effekt av att leta upp och analysera ytterligare 10 bolag. Vid fler än 20 olika bolag börjar vi närma oss en nivå där den stora risken är marknadsrisken snarare än bolagsrisken, vilken vi alltså inte minskar genom fler olika aktier. Vill vi minska marknadsrisken behöver vi i stället leta oss utanför aktiemarknaden och investera en del av portföljen i andra tillgångsslag som råvaror eller räntor.

Disclaimer: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i aktier, fonder eller värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

You May Also Like