Bästa investmentbolagen 2022 – Vi jämför investmentbolagen åt dig

Att investera i investmentbolag har blivit allt populärare bland svenska privatsparare på senare år. Det är inte så konstigt eftersom investmentbolag har visat sig vara ett bra sätt att investera pengar för gemene man. Via investmentbolag får vi nämligen både riskspridning och bolag som historiskt visat sig ha väldigt goda chanser att ge en riktigt bra avkastning.

Nedan hittar du de bästa investmentbolagen du bör kika lite extra på.

Topp 8 bästa investmentbolagen 201

1. Investor

Investor är giganten bland de svenska investmentbolagen med ett substansvärde på över 600 miljarder, vilket är mer än fyra gånger mer än Sveriges näst största investmentbolag Industrivärden. Storleken gör att kostnaderna för att driva Investor blir väldigt låga i förhållande till bolagets totala värde, vi får alltså en aktiv förvaltning till en kostnad som är lägre än hos många indexfonder.

Men det är så klart inte storleken som gör att vi rankar bolaget högst på vår lista. Motivet är istället den goda riskspridningen som bolaget ger med en bas av noterade bolag som Atlas Copco, ABB och SE-Banken men också en onoterad del där vi kommer åt ett stort antal bolag av varierande storlek. 

Historiken är mycket god och Investor slår indexet SIX Return Index med god marginal, i stort sett oavsett vilken period vi väljer att jämföra.

Investor är också ett av de få investmentbolag som för närvarande kan köpas till rabatt. Rabatten är dock mindre än det historiska snittet. Att så gott som samtliga investmentbolag handlas till en högre värdering än det historiska snittet för respektive bolag är ett tecken på att fler fått upp ögonen för investmentbolagen. Då är det i alla fall bättre att köpa ett bolag som fortfarande handlas till rabatt även om rabatten är mindre än den ofta varit tidigare.

Med sin goda riskspridning och storlek är Investor troligtvis inte det investmentbolag som kommer gå bäst de kommande 3 till 5 åren. För maximal chans till hög avkastning bör man ta lite högre risker och ha en mer koncentrerad portfölj. Men för den som vill ha en stabil grund med mycket god avkastning att även fortsättningsvis slå såväl index som en svensk aktiefond är Investor ett utmärkt val. 

Utdelningen har varit stabilt stigande fram till 2020 då många bolag ställde in utdelningen till följd av corona-pandemin. Investor delade ut pengar även 2020 dock något mindre än 2019. År 2022 höjde man återigen utdelningen och det bör finnas goda chanser att trenden med högre och högre utdelning för varje år nu återigen kommer fortsätta. Väldigt många sparare skulle må bra av att ha en bas med Investoraktier i sin portfölj.

Läs mer om Investor här →

2. Svolder

Svolder har väldigt många faktorer som talar till bolagets fördel. En mycket god historisk avkastning, fokus på mindre och medelstora bolag där tillväxtpotentialen är större och en ledning som har fullt fokus på att maximera avkastningen för aktieägarna snarare än bygga maktpositioner i portföljbolagen.

Jämfört med de riktigt gamla anrika investmentbolagen har Svolder en kort historik då de grundades 1993 när några anställda bröt sig loss från bolaget Alfred Berg. En historik på 30 år kan kanske tyckas kort i sammanhanget, men räcker för att bevisa att Svolder är ett bolag som över tid lyckats skapa stora värden för sina aktieägare.

Portföljen består enbart av noterade bolag och de största innehaven är Troax, Garo och Nordic Waterproofing. Just att portföljen består av 100% noterade bolag skulle kunna ses som en nackdel, inte minst vid de tillfällen då Svolder handlas till premie. Det vill säga när en aktie i Svolder kostar mer än värdet av de aktier man indirekt blir ägare i genom att köpa Svolderaktien. Eftersom det då går att helt kopiera Svolders portfölj genom att själv köpa bolagen direkt på börsen i samma fördelning som Svolder gjort.

Svolders aktie har däremot inte alltid handlats till premie. Flera gånger om året har det under de senaste åren gått att plocka upp Svolder till rabatt och varje sådant läge har i efterhand visat sig vara ett ypperligt köpläge. Svolder redovisar sitt substansvärde och därmed om de handlas till premie eller rabatt en gång varje vecka på sin egen hemsida.

Då bolaget är något mindre sett till totalt substansvärde blir kostnaden för att driva bolaget, det vill säga den kostnad som skulle gå att jämföra med en fonds avgift, något högre än för de största investmentbolagen. Kostnaden för att driva Svolder ligger på runt 1% per år som andel av bolagets värde. Men precis som i fallet med fonder så är det inget problem att betala en lite högre avgift när man får valuta för pengarna. Och det har ägarna i Svolder verkligen fått så här långt.

Läs mer om Svolder här →

3. Kinnevik

Kinnevik grundades redan 1936 och börsintroducerades 1954. Under årens lopp har bolaget flera gånger bytt inriktning. Från klassiska verkstadsbolag, via mobiltelefoni och kabel-tv till dagens stora fokus på digitalisering och e-handel. Kinnevik har historiskt varit duktiga på att göra dessa förändringar och hitta de stora trenderna i samhället med branscher på frammarsch. Samtidigt som man behållit några kassakor som betalat stadiga utdelningar vilket frigjort pengar till alla de nya satsningarna.

För närvarande är Tele 2 den stadiga kassakon som dessutom är Kinneviks största innehav med runt 30% av substansvärdet. Där bakom det noterade telekombolaget finns ett stort antal onoterade bolag som exempelvis Mathem, Babylon och Budbee.

Familjen Stenbeck som tidigare varit både huvudägare och tongivande i bolagets ledning har tagit ett steg tillbaka vilket gör att det kan vara något svårare att dra för stora växlar av den historiska avkastningen. Eventuella framtida framgångar kommer till stor del avgöras av nuvarande och framtida lednings förmåga att fatta rätt beslut. Vilket gör att man får följa bolaget löpande för att utvärdera deras fortsätta rätt till en plats i portföljen. Än så länge finns det dock ingen orsak till oro, bolaget verkar ha klarat Stenbeckfamiljens utfasning riktigt bra.

Precis som Svolder har Kinnevik de senaste åren handlas både till rabatt och premie. Värderingen blir något mer osäker än i de fall där samtliga portföljbolag är börsnoterade eftersom vi inte får en dagsaktuellt värde på Kinneviks portföljbolags varje dag. I Kinneviks fall där 70% av portföljen är onoterad är det svårare att avgöra det korrekta värdet på alla olika portföljbolag löpande. Det kan därför vara lite svårare att följa aktuell rabatt eller premie på exakt nivå.

Läs mer om Kinnevik här →

4. Latour

Nu är det återigen dags för ett investmentbolag med en stark finansfamilj som huvudägare nämligen familjen Douglas. Och här är det frågan om en riktig bjässe med ett substansvärde på över 100 miljarder.

Portföljen består av en blandning av noterade och onoterade bolag. Största innehaven är Assa Abloy, SWECO och Tomra.

Den historiska avkastningen har varit fantastisk och eftersom portföljen även består av en viss del onoterade bolag skulle man kunna tycka det är rimligt att betala en premie för att få hänga med på den framtida resan och Latours dokumenterat stora skicklighet i att hitta rätt bolag. Men det måste finnas gränser och värderingen är många gånger väldigt uppskruvad med en premie på 50% eller ibland till och med ännu mer. 

Att premien på senare tid har varit ovanligt hög har så klart gett bolagets aktie en skjuts när vi tittar på den historiska avkastningen. Men det är inte bara så att Latours siffror är dopade av en tillfälligt hög värdering, de har helt enkelt varit extremt duktiga på att hitta rätt bolag och huvudförklaringen till den långsiktigt fantastiska avkastningen ligger i att substansvärdet, det vill säga det samlade värdet av Latours portföljbolag, har vuxit. Vi måste däremot komma ihåg att om premien skulle gå ner från 50% till exempelvis 10-20% kommer det krävas en väldigt stark utveckling för portföljbolagen för att Latour ska kunna fortsätta slå börsindex på kortare till medellång sikt. På riktigt lång sikt kommer fortfarande portföljbolagens utveckling vara viktigare än kortsiktiga svävningar i premien.

Det är svårt att ge något råd men att vänta in en något lägre premie bör ändå vara en rimlig strategi. Du får däremot inte bli för snål och sitta och hoppas på en rabatt i nivå med Investor, då är risken nämligen väldigt stor att du aldrig blir delägare i Latour. Ibland måste kvalité få kosta, men inte hur mycket som helst.

Läs mer om Latour här →

5. Spiltan

När det kommer till investmentbolaget Spiltan blir det lätt lite förvirrat. Bolaget heter nämligen egentligen Investement AB Spiltan, bolaget i sin tur äger 80% av ett fondbolag som heter Spiltan fonder där den mest populära fonden heter Spiltan Aktiefond Investmentbolag (som investerar i andra svenska investmentbolag). Men här i texten pratar vi alltså om Investment AB Spiltan och inget annat.

Investment AB Spiltan började som en aktiesparklubb i mitten av 80-talet. Bolagets frontfigur Per H Börjesson har varit med sedan starten och har sedan mitten av 90-talet jobbat heltid som VD. Idag har bolaget ett börsvärde på över 5 miljarder. Helt ok utveckling för en liten aktiesparklubb på knappt 40 år får man säga.

Största innehav är dataspelsföretaget Paradox som varit en fantastisk investering och stått för större delen av Investment AB Spiltans utveckling de senaste åren. Även det egna fondbolaget Spiltan Fonder har varit en framgångsrik satsning och bidragit med stort värde till Spiltans aktieägare.

Spiltan har egentligen allt man kan önska från ett investmentbolag. God historik, en aktiv huvudägare med bra ”track record” och en blandning av noterade och onoterade innehav. Till råga på allt handlas Spiltan för det mesta attraktiv rabatt, vilket är väldigt unikt i en tid då de flesta investmentbolagen handlas till premie. 

Trots det ovanstående placerar vi inte Spiltan högre än femma på listan. Vilket beror på att aktien fram tills nu handlats på Alternativa Listan och Pepins vilket har gjort att man bara kunnat köpa och sälja aktien vid vissa tillfällen och dessutom inte kunna äga aktien i en ISK.

Nu verkar det vara en förändring på gång där handel i aktien kommer bli möjlig en gång i veckan och att det även kommer gå att äga aktien på ett ISK. Vi får se exakt hur det kommer fungera och hur det faller ut. Men man kan tycka att ett bolag med börsvärde över 5 miljarder skulle vara redo att handlas precis som alla andra aktier varje dag när börsen är öppen.

Läs mer om Spiltan här →

6. Bure 

bureBure bildades i början av 90-talet och har precis som många andra investmentbolag haft en helt fantastisk avkastning de senaste 15 åren. Portföljen består till 85% av noterade innehav där Vitrolife och Micronic står för över 30% av substansvärdet vardera.

Att över 60% av portföljen består av bara två bolag samtidigt som bolaget handlas till en ganska kraftig premie gör att vi trots den goda historiken väljer att ranka bolaget ganska lågt i den här listan. Tror du på bolagen Vitrolife och Micronic kan du lika väl köpa dessa direkt som att betala en premie genom att köpa dessa via Bure. Övriga små innehav i Bure ska nämligen gå väldigt bra för att Bures aktie ska gå klart bättre än ett direktägande i Vitrolife och Micronic. Premien kan så klart bli ännu högre på kort sikt vilket skulle gynna dagens ägare av Bure framför de som köpte portföljbolagen direkt, men då är vi snarare inne på spekulation än investering.

Kan vi någon gång i framtiden köpa Bure till rabatt eller att andelen onoterade innehav ökar kan det absolut vara intressant att titta närmare på bolaget. Men just nu rycker det inte direkt i köpfingret. Bure får därmed nöja sig med en sjätteplats på listan.

Läs mer om Bure här →

7. Creades

Med risk för att det blir tjatigt har vi i Creades ytterligare ett bolag med fantastisk historik och fina innehav. Men där det är svårt att se ett köpläge i aktien för närvarande på grund av en för hög värdering. Här är det däremot återigen en stor andel onoterade innehav vilket gör värderingen i form av att titta på premiens storlek något mer osäker än i bolag med större andel noterade portföljbolag. Så för den insatte som gör en egen värdering av portföljbolagen och tycker de är mer värda än vad som anges i substansvärdet för Creades kan det kanske finnas ett köpläge trots en hög premie.

Premien har dessutom pendlat ganska mycket det senast året. Från knappt 20% till nästan 100%. Skulle nya lägen att köpa till 20% premie komma kan det säkert vara en riktigt bra investering.

Portföljens största innehav är nätmäklaren Avanza som står för cirka 40% av substansvärdet. Andra kända innehav exempelvis är de onoterade bolagen Apotea och Instabox. Största ägare är finansmannen Sven Hagströmer som äger över 60% av Creades. Sven som är född 1943 började med professionell aktieförvaltning redan på 60-talet och vi får hoppas han kan vara aktiv i bolaget många år till. Men den som köper Creades på lång sikt bör så klart räkna med att det behöver komma in en ny ordförande och huvudägare de närmaste 20 åren.

Läs mer om Creades här →

8. Industrivärden

Det går nästan inte att ha en lista över svenska investmentbolag utan att ta med det näst största bolaget Industrivärden. Men de är ingen slump att de kommer på sista plats på den här listan. Aktiviteten i portföljen har varit väldigt låg de senaste åren. De har sålt relativt små innehav i ICA och SSAB men inte lyckats plocka in några nya spännande bolag i portföljen. Utan Industrivärden nöjer sig med att sitta still i båten och sprida en del av de utdelningar som de får in genom att fylla på i befintliga storbolag som Sandvik, Volvo och Handelsbanken. Resten av pengarna de får i utdelning från sina portföljbolag har de skickat vidare till aktieägarna.

Ibland kan man få känslan att huvudsyftet med Industrivärdens verksamhet är att stärka huvudägaren Fredrik Lundbergs maktposition i några av Sveriges största bolag. Samt att tillsätta personer från Industrivärden i styrelserna på portföljbolagen. Och då får man väl säga att de lyckats bra de senaste åren och att löpande fylla på med lite fler aktier i de redan befintliga portföljbolagen fyller då ett syfte. Men för att maximera avkastningen till aktieägarna känns det ibland lite väl trögrott och fantasilöst att öka upp innehavet i Volvo och Sandvik med någon tiondels procent under ett år. 

Portföljen blir helt enkelt ganska lik en svensk indexfond med fokus på storbolag inom verkstad och bank, precis som Stockholmsbörsens storbolagsindex OMXS30. Kan man plocka upp Industrivärden till en rabatt högre än snittet bör den kunna avkasta någon procent bättre än en indexfond. Köper man istället Industrivärden till premie ska det faktiskt rätt mycket till för att de ska slå en gratis indexfond. Visst portföljen är lite smalare än en aktiefond så skulle Sandvik och Volvo gå riktigt bra får det så klart lite större effekt för Industrivärden än för en fond som Avanza Zero där Volvo och Sandvik väger lättare.

Då portföljen består till 100% av noterade bolag finns det helt enkelt inget rimligt skäl att betala en premie för Industrivärden. Då kan du lika gärna köpa Sandvik, Volvo och Handelsbanken direkt. Eller en svensk indexfond.

Läs mer om Industrivärden här →

 

Tips på investmentbolag

Tipsen ovan på de bästa investmentbolagen är så klart en ögonblicksbild som hela tiden kan förändras. Både portföljbolagens verksamhet, hur portföljbolagen i sin tur värderas på börsen och inte minst hur själva investmentbolaget värderas i förhållande till substansvärdet förändras ständigt. Med det sagt kan man anta att ett regelbundet och långsiktigt sparande i ett investmentbolag med god historik har mycket goda chanser att vara lönsamt även framåt.

 

Vad är ett investmentbolag?

Om vi börjar med grunden vad ett investmentbolag egentligen är så är det bolag vars affärsidé är att vara delägare i andra bolag. Genom att köpa aktier i ett investmentbolag blir du alltså automatiskt delägare i ett antal olika underliggande bolag, ungefär som när du köper en aktiefond.

Hur hittar man det bästa investmentbolaget?

När det kommer till att hitta de bästa investmentbolagen finns det några saker att titta på. För det första är det intressant att se hur stor del av innehaven som är aktier noterade på börsen. Det vill säga om du själv skulle kunna komma åt att köpa exakt samma bolag själv som investmentbolaget äger. Eller om en del av bolagen är onoterade det vill säga aktier du själv inte kan komma åt att köpa direkt.

En annan sak att titta på är värderingen, det vill säga hur priset på investmentbolagets aktie står sig jämfört med värdet på de tillgångar som ligger i bolaget. Ibland kan du nämligen bli delägare i aktier värda 100 kr genom ett investmentbolag men bara behöva betala 90 kr för en aktie i investmentbolaget. En annan gång kan du behöva betala 120 kr för att bli delägare i aktier som just nu är värda 100 kr. Vi pratar här om rabatt respektive premie på investmentbolagen.

Några ytterligare saker att titta på är hur aktiva ägare investmentbolaget verkar vara. Köper och säljer de aktier regelbundet eller ligger de still med samma innehav år efter år? Hur stora bolag fokuserar investmentbolaget på? Äger de som Industrivärden aktier i giganter som Volvo och Handelsbanken eller är de som Svolder mer fokuserade på något mindre bolag som Troax och Garo? En sista sak att fundera på är om bolagets enda fokus är att maximera avkastningen till delägarna eller om bolaget till stor del finns till för att en rik ägarfamilj ska kunna behålla sin makt genom att kontrollera röststarka aktier i ett antal bolag.

Vi har försökt ta hänsyn till alla dessa parametrar, samt givetvis även tittat på den historiska avkastningen när vi rankar de bästa investmentbolagen.

Frågor och svar om investmentbolag

Hur räknar man egentligen ut om det är rabatt eller premie i ett investmentbolag?

Det är lättast att förstå hur rabatt och premie funkar genom att titta på ett investmentbolag med bara noterade portföljbolag. Då kan vi jämföra värdet av alla de aktier som investmentbolaget äger er i andra bolag med vad det skulle kosta att köpa alla aktier i investmentbolaget.

Nu är det så klart inte aktuellt för en småsparare att köpa alla aktier i ett investmentbolag, men principen blir den samma om vi tittar på en aktie. Om vi genom att köpa en aktie i Industrivärden för 300 kr indirekt blir delägare i aktier i Industrivärdens olika portföljbolag till ett värde av 330 kr har vi köpt aktien i Industrivärden till substansrabatt. Är de andelar i portföljbolagen som vi får bara värda 270 kr på börsen får vi betala en substanspremie om vi betalar 300 kr för Industrivärden.

Det finns många bra sidor på nätet där du kan hitta aktuell rabatt eller premie utan att behöva bygga egna kalkylark i Excel. En sådan är ibindex.se. Alla investmentbolag redovisar sitt substansvärde i samband med sina rapporter, vissa bolag gör det även löpande på sin hemsida.

Jag fattar hur rabatt funkar. Men om det är 30% rabatt idag behöver det väl inte vara ett bra köp om rabatten är 30% även när jag ska sälja om till exempel 10 år?

Bra fråga. Det bästa är så klart att köpa till rabatt och sälja till premie. Men även om rabatten skulle bestå finns goda chanser till en bra affär. Köper du Investor till 30% rabatt så får du samtidigt 30% rabatt på portföljbolagens utdelningar. Det betyder att det allt annat lika är bättre att köpa ett bolag till 30% rabatt och sen sälja till 30% rabatt 10 år senare, än att köpa till 30% premie och sen sälja till 30% premie 10 år senare. Eftersom du i alla fall fått rabatt på bolagets utdelningar vilket antingen ger en högre direktavkastning eller kan återinvesteras inom investmentbolaget och därmed ge ett högre substansvärde.

Men som alltid. Att bolagen som ingår i investmentbolaget går bra och ökar sitt värde är det som kommer ha största betydelse för din långsiktiga avkastning. Det vill säga investmentbolagets skicklighet i att hitta rätt bolag och stötta dessa bolag till en bra utveckling.

Hur kan det komma sig att nästan alla investmentbolag lyckas slå index samtidigt som många fonder har svårt att slå index?

Det finns troligtvis flera förklaringar till detta. För de första har investmentbolagen en fördel i att de inte behöver ta hänsyn till inflöde och utflöde av pengar. I en fond påverkas förvaltaren när många personer stoppar in eller tar ut pengar vilket gör att aktier måste köpas eller säljas för att kompensera för detta flöde. Ledningen i ett investmentbolag har inte dessa problem utan bolagets ekonomi och kassa påverkas in av om många småsparare plötsligt blir rädda och säljer aktien. 

Att investmentbolagen inte behöver oroa sig för in- och utflöden gör också att de inte behöver ligga en liten kassa vilket många fonder gör för att lätt kunna parera det dagliga flödet. Många investmentbolag ligger till och med och har lite belåning för att öka chansen till god avkastning.

Många fonder är också lite oroliga för att avvika för mycket från index. Eftersom en fond som underpresterar mot index under en period kan tappa mycket kapital då sparare tröttnar och byter till en annan fond. Att bli ängslig och följa nära index samtidigt som det försvinner en procent eller två i fondavgift varje år gör det svårt att slå index över tid. Troligtvis är många investmentbolag mindre ängsliga över att underprestera mot index under en kortare period.

Dessutom är det troligtvis en fördel att många investmentbolagen är mer aktiva ägare som ofta sitter i styrelsen på portföljbolagen. Det gör att de kan göra bättre bedömningar om de framtida utsikterna än en portföljförvaltare som får följa sina placeringar i olika bolag mer från sidlinjen. Investmentbolagen kan inte använda sin insynsinformation till att köpa aktier när de sitter på nyheter som inte nått övriga marknaden, men de behöver heller inte göra bort sig och sälja i fel läge just innan en positiv nyhet eller att det kommer ett bud på ett bolag. Att låta bli att göra dåliga affärer är en helt laglig fördel som insynspersoner har.

Hur tjänar investmentbolag pengar?

Då investmentbolagen inte har någon egen affärsverksamhet utan bara äger andra bolag så tjänar investmentbolaget pengar på samma sätt som en privatperson som investerar pengar i aktier. Antingen genom att bolagen de investerat i stiger i värde eller genom att ta emot utdelningar från de ägda bolagen. 

Hur många investmentbolag ska man äga?

Ett vanligt råd är att man bör äga minst tio olika bolag i minst fem olika branscher. Men då ett investmentbolag i sin tur har en riskspridning med flera olika bolag oftast i olika branscher skulle man mycket väl kunna nöja sig med att äga tre till fem olika investmentbolag. Man tar dock en viss bolagsrisk i form av att ledningen för investmentbolaget tar dåliga beslut. Så även i fallet med ett investmentbolag som i sin tur äger 20 olika bolag kan det vara klokt att äga flera investmentbolag för att motsvara en väl sammansatt direktägd portfölj.

Hur värderar man investmentbolag?

Det vanligaste och enklaste sättet är helt enkelt att jämföra investmentbolagets pris med substansvärdet. Detta är framförallt användbart för investmentbolag med stor andel börsnoterade portföljbolag där man alltid har ett uppdaterat och relevant substansvärde på investmentbolagets portfölj. 

Det kan också vara relevant att titta på investmentbolagets historiska utveckling för att få en bild av hur duktiga de varit på att hitta bra portföljbolag och stötta dessa.

Nästa steg vid en djupare analys och värdering bör man även analysera portföljbolagen. Det vill säga deras framtidsutsikter och värdering. Den långsiktiga utvecklingen för investmentbolaget kommer till största del avgöras hur värdet utvecklas på de bolag som ingår i portföljen.

Hur många investmentbolag finns det i Sverige?

En bra utgångspunkt kan vara de bolag som finns listade på tjänsten IB-index sammanställning. Där finns för närvarande 19 olika investmentbolag som alla är börsnoterade. 

Vad har investmentbolag för uppgift?

Alla aktiebolag drivs i syfte att skapa en vinst som ska fördelas mellan aktieägarna, och detta gäller även investmentbolagen. Hos investmentbolagen sker detta genom att de äger och stöttar portföljbolagen. Det kan innebära att man skjuter till kapital när behov finns och erbjuder kompetens, till exempel genom styrelsearbete. 

Ytterligare ett sätt att skapa värde för investmentbolagen är att jobba med förändringar i portföljen, det vill säga köpa nya bolag som anses prisvärda och även kunna sälja portföljbolag om priset är det rätta och pengarna kan göra bättre nytta på annat håll.

Vad är substansvärde investmentbolag?

En akties substansvärde är det verkliga värdet på bolagets tillgångar minus skulderna. I ett investmentbolags fall så handlar det alltså om marknadsvärdet på alla de aktier i andra bolag som investmentbolaget äger. Dessutom tar man hänsyn på bolaget vid sidan om aktierna har en kassa eller lån.

Ofta är det mer intressant att se vilket substansvärde detta motsvarar per aktie i investmentbolaget. Då tar man helt enkelt det totala substansvärdet och delar upp på det antal aktier. Det är ofta mer intressant för en investerare att se att substansvärdet per aktie är 300 kr än att hela investmentbolaget har ett substansvärde på låt säga 50 miljarder.

Vad är substansrabatt investmentbolag?

Substansrabatt är när investmentbolagets aktie kostar mindre än substansvärdet per aktie. Det vill säga när det blir billigare att köpa en aktie i investmentbolaget än att köpa de delar som ingår i aktien. Om substansvärdet är 300 kr per aktie och investmentbolagets aktie kostar 280 kr handlas bolaget till rabatt. Kostar investmentbolagets aktie i exemplet ovan i stället 320 kr kallas det premie eller substanspremie.

Är investmentbolagen övervärderade?

Då investmentbolagen som grupp presterat väldigt bra historiskt är det möjligt att det kan vara motiverat att betala en viss substanspremie för många av bolagen. Men när många bolag handlas till klart högre premie än historiska genomsnittet och andra bolag handlas till klart mindre rabatt än det historiska genomsnittet finns det anledning att vara försiktig.

Här får man sätta upp sin egen strategi. Men att köpa ett bolag med god historik och portföljbolag som man tror på till rabatt är enkelt att se fördelarna med. Att däremot köpa ett bolag till 30% premie för att premien tidigare varit 40% med förhoppning om att premien ska gå tillbaka dit är mer en typ av spekulation. 

Vad är skillnaden mellan investmentbolag och fond?

Ofta är investmentbolagen stora ägare i sina portföljbolag med ett långsiktigt ägande och inflytande över bolagets verksamhet genom plats i portföljbolagens styrelser. De stora investmentbolagen som exempelvis Investor kallas ofta maktbolag det vill säga en stor del av deras verksamhet vid sidan om att generera vinster till ägarna handlar om att kontrollera och äga portföljbolagen långsiktigt.

En fond är ofta en mer passiv ägare och ser ägandet som en ren investering snarare än som ett sätt att få gå in och påverka bolagets verksamhet.

Ytterligare en skillnad är att en fond har ett flöde av pengar ut och in ur fonden. Om spararna som grupp säljer fonden och tar ut sina pengar så behöver fondförvaltaren få loss pengar genom att sälja delar av fondens innehav. Detta slipper ett investmentbolag fundera på. Det uppstår nämligen inget flöde av pengar in och ut ur investmentbolagen drivet av ägarnas agerande som det gör i en fond.

Vad är skillnaden mellan investmentbolag och riskkapitalbolag?

Om vi börjar med likheten så investerar både investmentbolag och riskkapitalbolag i andra bolag. Verksamheten bygger alltså på att äga och stötta andra bolag. Medan investmentbolagen främst investerar i noterade bolag som även går att köpa via börsen så fokuserar riskkapitalbolag, eller private equity som det ofta också kallas, på att äga onoterade bolag. 

Många gånger anses investmentbolag mer långsiktiga ägare medan riskkapitalbolag oftare kan köpa upp ett bolag, utveckla bolaget några år för att sedan sälja bolaget igen. Förhoppningsvis till ett högre pris än det köptes. Gränsen mellan investmentbolag och riskkapitalbolag är många gånger lite svävande då bolagen kan bestå av en blandning av noterade och onoterade innehav. Samt att tidshorisonten kan variera från fall till fall och från bolag till bolag.

Disclaimer: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i aktier, fonder eller värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

You May Also Like