Återköp av aktier – Hur det påverkar dig och varför bolag gör det

Återköp av aktier betyder att ett bolag köper tillbaka en del av sina egna aktier. Detta kan ske av några olika anledningar. Den vanligaste är att bolaget köper aktier i syfte att makulera dessa. Det innebär att det efter makuleringen finns kvar färre aktier i bolaget. Det i sin tur får till följd att varje kvarvarande aktie i bolaget motsvarar en lite högre andel av det totala antalet aktier. Du som aktieägare får alltså en lite större andel av framtida vinster, eftersom det finns färre aktier som vinsten ska delas upp på.

Denna typ av återköp med makulering ska därför ses som ett alternativ till utdelning, i stället för att bolaget använder sin kassa till att dela ut rena pengar till ägarna så används en del av kassan till att återköpa aktier vilket gör att ägarnas aktier blir mer värda. Helt enkelt ett sätt att föra över värde från bolaget till ägarna. Gör bolaget lika stor vinst i kronor nästa år kommer vinsten per aktie bli lite högre.

Återköp kan bero på skattemässiga skäl

Ofta anges skatteskäl som en fördel med återköp som ett alternativ till kontant utdelning. Men för en privatsparare med aktierna på ett ISK eller i en Kapitalförsäkring utlöser inte kontant utdelning någon skatt. Fördelen med kontant utdelning till privatsparararen skulle då vara att du som ägare själv kan välja om du vill köpa fler aktier i bolaget, och precis som vid återköp öka din ägarandel av det totala bolaget, eller om du vill köpa något annat för pengarna. Till exempel aktier i ett annat bolag.

Fördelar med återköp av aktier

En fördel för bolaget med att återköpa aktier är att de under år med extra mycket pengar i kassan inte behöver höja utdelningen drastiskt för att sen riskera att behöva sänka den nästa år. Bolaget kan i stället ha en stabil och sakta stigande utdelning år efter år och under enstaka år där extra utrymme finns återköpa lite aktier. Ofta tolkas återköp av aktier som att bolagets ledning anser att aktien är köpvärd för närvarande, då det så klart är bättre för bolaget att köpa tillbaka aktier när priset är lågt.

Som ägare är det så klart extra intressant om bolaget både kan återköpa lite aktier och dela ut kontanter. Tror du fortsatt på bolaget kan du själv köpa lite fler aktier för utdelningen, samtidigt som varje aktie får en större andel av framtida vinster. Det blir så att säga dubbel effekt. Kan bolaget dessutom öka vinsten till kommande år blir det en riktigt fin cocktail. En högre vinst, som ska delas upp på färre totalt antal aktier, där du äger ett större antal aktier.

Andra motiv till återköp än att återköpa för att makulera aktierna kan vara att bolaget behöver lite aktier för incitamentsprogram där anställda ska få aktier som ersättning för vissa uppfyllda mål. Bolag kan också använda egna aktier som betalning när de köper andra bolag. I dessa fall kommer aktierna inte makuleras och du som ägare kommer alltså inte automatiskt få en större andel av bolaget. Däremot kanske du får en motiverad ledning som kämpar för att uppfylla mål och tal del av bonusen i form av aktier och sen är måna om att dessa aktier ska bli mycket värda genom att fortsätta göra ett bra jobb. Eller i fallet där förvärv betalas med aktier får du ju en andel i ett större bolag som förhoppningsvis kan göra större vinster i framtiden.

Hur fungerar återköpen rent praktiskt?

Bolaget köper helt enkelt tillbaka aktierna över börsen. I de fall som aktier ska makuleras och återköpen är ett alternativ till utdelning är det ofta relativt stora mängder aktier som ska köpas. Det gör att köpen behöver göras under en längre period som kan pågå under flera månader. Annars är ofta utbudet av aktier till försäljning varit för litet vilket gör att bolaget riskerar att trycka upp kursen och betala onödigt mycket. Om bolaget behöver köpa lite aktier som ska ingå i ett incitamentsprogram är det oftast betydligt mindre volymer och köpen kan då genomföras på en eller ett par dagar.

Beslut om återköp av aktier sker på årsstämman då styrelsen får mandat att återköpa ett maximalt antal aktier fram till ett visst datum. Vanligtvis nästa års bolagstämma.

Hur många aktier som återköps för makulering beror så klart på hur mycket pengar bolaget vill överföra till ägarna på detta sätt. Men någon enstaka procent av bolagets totala antal aktier under ett år är en ganska vanlig siffra, det vill säga ungefär i paritet med eller några lägre en än genomsnittlig aktieutdelning. Görs detta bara under ett enskilt år blir effekten således ganska begränsad, men vissa bolag fortsätter med återköpen år efter år.

Ett exempel på ett bolag som uthålligt och konsekvent återköpt stora mängder aktier under många år är Swedish Match. Tack vare stora återköp år efter år har antalet aktier mer än halverats från 2005 till 2022 (under 2022 gjordes sen en split 10:1 vilket kan röra till det lite när du vill jämföra antalet aktier i Swedish Match). Andra bolag som kan nämnas bland de som gjort återköp de senaste åren är Telia som köpte tillbaka aktier för totalt 10 miljarder kronor under 2019 och 2020. Om du tycker 10 miljarder kronor i återköp låter mycket är det dock bara småpengar jämfört med Apple som återköpt aktier för över 250 miljarder dollar de fem senaste åren.

Även om återköp ofta ses som att aktien bedöms som prisvärd av bolagets styrelse finns det exempel på återköp vid dåliga tillfällen. Det är helt enkelt inte alltid så lätt ens för bolagens styrelse att avgöra bolagets och aktiens framtidsutsikter. Ett sådan exempel är Fingerprint där bolaget gjorde väldigt stora vinster under en period vilket fick aktiepriset att skjuta i höjden. Bolaget använde då en del av den plötsligt välfyllda kassan till att göra stora återköp vid en aktiekurs runt 100 kr. Två år senare kostade aktien runt 10 kr vilket betyder att bolaget då hade kunnat köpa tillbaka och makulera 10 gånger fler aktier för samma pengar.

Disclaimer: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i aktier, fonder eller värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

You May Also Like