Tjäna pengar på aktier 2022 – Hur du kan tjäna pengar på aktiehandel

Drömmer du om ett friare liv genom att uppnå ekonomisk frihet? Då kan aktiehandel vara helt rätt för dig. Men hur sätter man igång? Hur tjänar man pengar på aktier? Det ska jag gå igenom med er i denna artikel.

Innan vi sätter igång med artikeln vill vi klargöra att aktiehandel innebär en risk och att det inte bara är guld och gröna skogar. Men, om du på köper bra bolag och håller aktierna på lång sikt så finns det goda möjligheter att ha tjänat bra med pengar på detta.

För att reda ut hur man kan tjäna pengar på aktier behöver vi först förstå vad en aktie är. När du köper en aktie köper du en liten del av ett aktiebolag. En aktie är helt enkelt ett bevis på att du äger en liten del av företaget, även om du numera så klart inte får dina aktier i pappersform utan allt sköts elektroniskt. Att du äger aktier i bolaget betyder att du får rätt att ta del av bolagets framtida vinster. 

Det i sin tur gör att du kan tjäna pengar på aktien på två olika sätt. Antingen genom att sälja din aktie till någon annan för mer pengar än du köpte aktien för, så får den personen ta över rätten att ta del av bolagets framtida vinster. Det andra sättet att tjäna pengar på aktier är att behålla aktien och själv få del av bolagets vinster genom så kallad aktieutdelning.

Hur du kan tjäna pengar på aktier

Köp billigt sälj dyrt

Om vi börjar med metoden för att tjäna pengar på aktier genom att sälja aktien dyrare än du köpte den för så kan den strategin sträcka sig allt från att behålla aktierna under några sekunder till att vänta årtionden med att sälja. På kort sikt kan aktiens pris påverkas dels av ren slump, som att någon annan just efter att du köpt aktien vill köpa eller sälja många aktier och på så sätt pressar upp eller ner priset. Priset kan också påverkas av att hela börsen går upp eller ner under en dag vilket egentligen inte har något med själva enskilda bolagets prestation att göra. Att börsen går upp eller ner kan vara allmän ökad eller minskad riskvilja, men också bero på att det kommit statistik från USA om arbetslöshet eller från Tyskland om inköpsprisindex eller något helt annat. Ofta har även detta väldigt lite med det långsiktiga framtida värdet på vårt enskilda bolag att göra. Men ändå påverkas aktiens pris på kort sikt.

På 10 års sikt kommer alltså denna typ av enskilda nyheter eller allmänt börshumör en viss dag påverka ett bolags värde i väldigt liten utsträckning. Utan då är det helt enkelt mer specifika saker för bolaget som har störst påverkan. Exempelvis hur mycket varor bolaget lyckas sälja och hur mycket pengar de tjänar på varje såld vara. Även på kort sikt kan det givetvis komma nyheter som är specifika för bolaget och som påverkar bolagets aktiekurs. Antingen i samband med kvartalsrapporter då bolaget släpper siffrorna för det senaste kvartalet eller genom pressmeddelanden kring nyheter som försäljningssiffror, att man tecknat avtal med en ny kund eller köpt upp en konkurrent. Är du riktigt snabb och hinner se nyheten innan nästan alla andra kan du tjäna pengar på kort sikt genom att köpa eller sälja bolaget innan aktiens pris hunnit påverkas av nyheten. Detta kräver dock att du sitter framför skärmen just när nyheten släpps och dessutom är snabb både i huvudet för att tolka nyheten och i fingrarna för att genomföra affären. 

Läs mer: Bästa aktierna för nybörjare 2022 ( aktietips)

Aktieutdelning

Det andra sättet att tjäna pengar på aktier, det vill säga att behålla aktierna och få ta del av bolagets vinst via aktieutdelning, kräver givetvis en mer långsiktig inställning. Just i samband med utdelningen sjunker nästan alltid aktiens pris med lika mycket som delas ut. Det gör att här finns det inga kortsiktiga pengar att tjäna. Man kan säga att värdet skapas mellan utdelningstillfällena då bolaget tjänar ihop de pengar som de i framtiden kommer dela ut, snarare än vid själva dagen för utdelningen då bara pengar flyttas från bolagets konto till ägarnas konton.

Om bolagets vinster däremot går upp över tid och utdelningen stiger år efter år finns det goda möjligheter att tjäna ännu mer pengar än utdelningen, eftersom du får högre och högre utdelning samtidigt som aktiens pris samtidigt troligtvis stiger. Att aktiens pris troligtvis går upp i samband med stigande utdelningar beror på att nya aktieägare rimligtvis är villiga att betala ett högre pris för ett bolag som gör större vinster och delar ut mer pengar varje år.

Personligen tycker jag aktieutdelning har en stor fördel när man sparat ett antal år och börjar komma upp i lite större belopp. Detta då man slipper ta så många aktiva beslut om när och vad man ska köpa och sälja. Att sälja aktier för flera hundra tusen kronor för att sen köpa en annan aktie kan lätt bli stressande, inte minst när man gör ett lite sämre beslut. Vilket alla gör någon gång. Då kan det många gånger vara skönare att köpa och behålla aktier under många år och se hur 3 till 5% av värdet betalas ut som utdelning varje år samtidigt som aktiens värde över tid även det stiger.

Läs mer: Bästa utdelningsaktierna 2022

Tänk på detta innan du sätter igång

Glöm din tanke att tjäna pengar på aktier snabbt

Att tjäna pengar på aktier snabbt är väldigt svårt. Att tjäna pengar på aktier långsamt är däremot ganska lätt. Det beror på att aktiens svängning i pris på kort sikt är väldigt svårt att förutspå. En aktie som kostar 100 kr klockan 12 kan nästan lika gärna kosta 99 som 101 kr klockan 13. Köper du däremot en aktiefond bestående av 100 olika aktier och behåller den i 20 år är det nästan helt säkert att värdet då kommer vara högre än idag. 

Att det är betydligt lättare att tjäna pengar långsamt på aktier beror på att det finns en inneboende kraft i aktier som sparform. Det beror helt enkelt att man får betalt för den risk som det innebär att äga aktier. Vi tar här ett bolag helt utan aktieutdelning som exempel så blir det lite enklare.

Om de flesta tror att ett bolag kommer vara värt ungefär 200 kr per aktie om 8 år så kan man troligtvis köpa bolagets aktier för runt 100 kr idag. Detta för att det inte är säkert att aktien står i 200 kr om 8 år, det är bara en uppskattning av det framtida värdet. Du får helt enkelt betalt för att du satsar pengar och tar risken att bolaget inte lyckas så bra med sina planer och strategier som de flesta tror att de kommer göra. 

Att jag tog exemplet med ett dubblat värde på 8 år var ingen slump, då det motsvarar ungefär 9% årlig uppgång för aktiens pris. Ungefär vad man fått historiskt och kan vänta sig i årlig avkastning från börsen. Hade det varit helt säkert att bolaget skulle vara värt 200 kr per aktie om 8 år hade aktien kanske kostat 180 eller 190 kr idag. Men några sådana garantier finns så klart inte på aktiemarknaden. Kanske gör du dessutom en annan bedömning än de flesta andra på marknaden och tror att aktien kommer vara värd 300 kr om 8 år, då kommer du göra en väldigt bra investering som ger dig runt 15% årlig avkastning istället för de mer genomsnittliga 9%. 

Aktievärdering

Hur kan man då göra en bedömning av vad aktien kommer vara värd i framtiden? Jo, en akties pris är framförallt ett resultat av två saker. Dels hur många kronor per aktie som bolaget gör i vinst. Och dels hur många gånger vinsten som marknaden är villig att betala för aktien. Ett bolag som ett visst år gör 10 kr i vinst per aktie och som marknaden är villig att betala 15 gånger årsvinsten för kommer kosta 150 kr. Tror marknaden att vinsten per aktie kommer öka till betydligt mer än 10 kr per aktie i framtiden är den troligtvis villig att betala mer än 15 gånger vinsten för att ta del av de allt större framtida vinsterna, och då kommer aktien kosta mer än 150 kr redan här och nu. Om marknaden däremot tror att de 10 kronorna per år i vinst kommer minska över tid kanske aktien bara kostar 75 kr. Det här med hur många gånger vinsten som aktien kostar är ett av de vanligaste nyckeltalen och kallas P/E tal, vilket står för Price/Earnings.

Här är det viktigt att komma ihåg att alla kända fakta i stor utsträckning redan är inbakad i dagens aktiepris. Ett bolag som växer snabbt och där alla är överens om att vinsten kommer vara mycket större om 5 år jämfört med idag kanske värderas till P/E 100 idag. Då måste bolaget växa vinsten snabbt och under många år för att ”växa in i värderingen”. Att köpa aktier i Tesla för att du tror att fler kommer köra elbil 2030 än 2020 behöver alltså inte bli en bra investering. Och på andra sidan av samma logik så behöver inte en investering i ett bolag där vinsten inte växer någonting de kommande 10 åren vara en dålig investering. Om du bara behöver betala P/E 5 för ett bolag så räcker det gott och väl att vinsten ligger kvar på dagens nivå för att det ska bli en utmärkt investering. 

Att göra denna typ av beräkningar på hur hög vinst per aktie ett bolag kommer göra några år in i framtiden och dessutom avgöra hur aktiemarknaden kommer välja att värdera den vinsten är givetvis svårt. Framförallt för en nybörjare som vill köpa sina första aktier. Och kanske är det heller inte nödvändigt att ha en egen beräkning på vinsten för ett visst bolag år 2025. Om alla andra räknat rätt och priset idag är rimligt i förhållande till analytikernas estimat om framtiden så bör vi få ungefär 8 till 10% årlig avkastning i snitt. Men det kommer skilja mycket från aktie till aktie. Så att sprida riskerna genom att köpa minst 10 till 12 olika aktier, gärna i minst 5 olika branscher är ett bra tips till nybörjaren som vill tjäna pengar på aktier. Ett annat bra alternativ till aktier är aktiefonder där du automatiskt får en riskspridning i flera olika bolag. 

Disclaimer: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i aktier, fonder eller värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

You May Also Like