SaveLend omdöme 2022 – Läs min ärliga recension innan du investerar

savelend omdöme

SaveLend är en marknadsplats där personer eller företag som vill låna pengar kopplas samman med personer som vill få avkastning genom att låna ut pengar. Istället för att gå via en bank lånas alltså pengarna ut direkt mellan olika aktörer med en plattform som agerar mellanhand. Det finns många olika namn på det upplägget som vuxit i popularitet de senaste åren. De vanligaste är peer to peer-lån, P2P-lån, marketplace lending eller crowdlending. Ibland används också den svenska översättningen person till person-lån. 

I den här artikeln kommer vi titta på hur det fungerar och vilka för- och nackdelar denna typ av investering i allmänhet, och SaveLend i synnerhet, har. 

På sätt och vis påminner upplägget om en vanlig bank där personer som har pengar över stoppar in pengar på sparkonto och personer som behöver pengar kan ta ett lån. Här tar banken högre ränta på lånen än vad de ger på sparkontot, mellanskillnaden skapar en vinst för banken. En stor skillnad jämfört med peer to peer är att banken i och med detta upplägg också står för risken. Det vill säga om du stoppar in 100 000 kr på ett sparkonto och någon annan lånar 100 000 kr från banken och sen inte kan betala tillbaka lånet kommer inte pengarna på ditt sparkonto att påverkas. 

Inom peer to peer sker istället utlåningen direkt mellan de olika parterna, vilket gör att du som lånar ut pengar kan drabbas av kreditförluster om någon av de som lånar inte kan betala tillbaka sitt lån. För att minska risken sprids därför de pengar du investerar ut på ett stort antal låntagare. För att ta ett konkret exempel även här: Om du investerar 100 000 kr och en annan person lånar 100 000 kr så matchas inte era affärer rakt av, utan din investering på 100 000 kr sprids ut på ett stort antal lån. Och den som lånar 100 000 kr får sina pengar från ett stort antal olika investerare. 

Det gör att svängningarna blir mindre och att man lättare kan förutspå ungefär hur stor del av lånen som inte kommer kunna betalas. Och genom att kunna beräkna detta också ta höjd för att vissa lån inte betalas tillbaka när man ser på den förväntade avkastningen.

Att bli kund hos SaveLend

Som på de flesta digitala plattformar är det väldigt enkelt att komma igång med SaveLend. Du anger bara ditt personnummer och en mailadress och loggar sedan in med Mobilt Bank-id. Därefter får du svara på några frågor i en så kallad kundkännedomsenkät (KYC) som alla finansbolag behöver göra. Totalt sett tar processen cirka 10 minuter.

Minsta belopp att starta med är 500 kr, men SaveLend rekommenderar en minsta investering på 2 000 kr så du får lite spridning i flera olika krediter. Du sätter in pengarna via bankgiro och det tar 1-2 dagar att få in pengarna och komma igång.

Att du kan sätta in så lite som 500 kr för att komma igång skiljer SaveLend från flera andra peer to peer-företag som har betydligt högre krav på minsta insättning. Det kan så klart vara skönt att börja med lite mindre pengar när man ska känna sig för hur en ny typ av investering fungerar.

När du skapat ett konto och satt in pengar aktiverar du något som kallas ”Smart Invest” därifrån du styr dina investeringar och väljer risknivå och strategi för ditt sparande hos SaveLend. Du kan här se vilken typ av krediter som dina pengar kan gå till och fördela ut pengarna. Du ser här också den förväntade avkastningen för de olika krediterna som du kan fördela ut pengarna hos. 

Som alltid finns ett samband mellan högre avkastning och högre risk. Förutom risk och förväntad avkastning kan du här se löptiden på krediten, det vill säga hur länge pengarna ska vara utlånade och hur snabbt lånet amorteras av. Den genomsnittliga förväntade avkastningen anger SaveLend är 7-9% men de skriver också på sin hemsida att de slagit denna siffra historiskt. Under perioden februari 2020 till jan 2022 har avkastningen varit i genomsnitt 10,76 procent. Men som alltid finns inga garantier för framtiden.

Att ta ut pengar går på en bankdag förutsatt att du har likvider tillgängligt på ditt konto hos SaveLend. Är pengarna uppbundna i krediter tar det så klart lite längre tid att få loss pengarna. Då får du antingen vänta till tiden för lånet gått ut eller sälja ditt lån på andrahandsmarknaden.

Läs mer om SaveLend här!

Andrahandsmarknad 

Skulle du vilja lösa in din utlåning i förtid så går det att sälja lånen på en andrahandsmarknad, men det kommer med en avgift på 5 procent, vilket får anses vara högt. Så det bästa är att noga tänka igenom hur länge du kan tänka dig låna ut pengarna innan du gör investeringen i krediter med en viss löptid. 

Det finns många krediter med kort löptid, inte minst fakturaköp. Att sätta ihop en portfölj med lån med rimlig tidshorisont för dina önskemål ska därför inte vara så svårt. Så slipper du komma på i efterhand att du vill få loss pengarna och behöva betala en avgift för att sälja lånet på andrahandsmarknaden. För många kan det trots detta kännas som en trygghet att det ändå går att sälja lånen vidare på andrahandsmarknaden.

Kassaflöde från SaveLend

Vissa kan uppleva det som en fördel med SaveLend att din investering ganska omedelbart skapar ett stadigt kassaflöde både i form av ränta och återbetalning av de pengar som lånats ut. Ett kassaflöde som du som investerare själv kan välja om du vill återinvestera i nya krediter, för att få ränta på ränta, eller om du hellre tar ut pengarna för att investera i något annat eller stärka upp din löpande personliga ekonomi. Kassaflödet är lättare att förutspå jämfört med investering på börsen som kan vara betydligt mer svängig. Även om du hittat ett undervärderat bolag som du tycker borde stiga i värde kan det ta lång tid för marknaden att värdera upp bolaget och för dig att få loss dina investerade pengar till den vinst du förväntar dig att få.

För att få full utväxling på investeringen bör dock de pengar du får i ränta och amortering återinvesteras så snabbt som möjligt i nya krediter och med den strategin ger det löpande kassaflödet i form av kontakter som frigörs egentligen ingen reell fördel. Mer än en avstämning att allt är på banan och löper på som planerat.

SaveLend kontakt

SaveLend är ett svenskt företag och har givetvis en svensk kundtjänst du kan komma i kontakt med. Förutom kontor i Sverige så har de verksamhet i Polen och Finland. Du kan kontakta SaveLend via telefon eller chat på arbetstid på vardagar eller via mail dygnet runt så får du svar inom kort. Många frågor och svar hittar du direkt på hemsidan.

SaveLend är till och med duktiga på att svara på frågor och synpunkter i den stora Flashbacktråd som finns om företaget med en bra bit över 1000 olika inlägg. Att till och med svara kunderna och andra intresserade av SaveLend på Flashback får väl anses vara en modern kundtjänst. Förutom att ta del av SaveLends svar på frågor kan du så klart även hitta en stor mängd investerares synpunkter och erfarenheter bland dessa många inlägg på Flashback. Även man så klart får granska allt som skrivs av okända människor på ett diskussionsforum med kritiska ögon.

Är du intresserad av att se mer om vilka personer som ligger bakom företaget finns såväl medarbetare som styrelse på hemsidan med både namn, bild och mailadress. SaveLends VD Ludwig Pettersson är aktiv på olika forum och har flera gånger uppmanat personer med frågor att höra av sig direkt till honom. 

Så totalt sett får det anses vara lätt att få kontakt med SaveLend och få svar på sina frågor.

Läs mer om SaveLend här!

Frågor och svar

Hur kan SaveLend ge så hög ränta?

Den enkla förklaringen är att SaveLend helt enkelt kan ta en hög ränta från de som lånar pengar. SaveLends målsättning är att investerarna ska få 7-9 procent avkastning på sina pengar varje år. Detta är då efter att SaveLend tagit ut sin provision på 10 procent av den ränta som låntagarna betalar samt att kreditförluster räknats bort. Det betyder alltså att genomsnittet bland de som lånar pengar måste betala en ränta på över 10 procent om året. Detta i en tid när räntorna är väldigt låga och det går att få bolån till en ränta runt 1 procent. Det säger något om att de som tar lånen inte har möjligheter att få andra lån med mer konkurrenskraftiga villkor. 

Något som också påverkar avkastningen positivt är att pengar inte bara lånas ut till privatpersoner utan även till företag, fakturaköp och inkassoportföljer. Mer om dessa olika krediter nedan.

Något som är bra med upplägget att SaveLend tjänar sina pengar på att de får 10 procent av kundernas ränta i provision är att de sitter i samma båt som investerarna. Det vill säga det ligger i SaveLends intresse att låna ut pengar till personer som kan betala sin ränta och sina amorteringar eftersom de inte får någon avgift på lån som inte betalas tillbaka. Dessutom kommer så klart kreditförluster ge en sämre avkastning till de som investerar pengar samt fler missnöjda kunder. Så att minimera kreditförlusterna ligger i Savelends intresse i flera steg. Samtidigt ska vi komma ihåg att det är investerarna som tar den största risken och verkligen förlorar pengar vid lån som inte kan betalas tillbaka.

Vilken typ av krediter kan man investera i hos SaveLend?

SaveLend erbjuder idag dig som investerare fyra olika typer av krediter. 

  • Konsumentkrediter (det vill säga lån till privatpersoner): Det kan vara del av bostadslån för personer som inte kan betala kontantinsatsen till sin bostad med egna pengar, billån, renovering i hemmet eller lån till ren konsumtion och resor. Här handlar det alltså om så kallade blanco-lån det vill säga lån utan säkerhet. De personer som har möjlighet att låna med till exempel bostaden som säkerhet kan få betydligt bättre ränta på annat håll.
  • Företagslån: det vill säga lån till små och medelstora företag som behöver låna pengar. Detta kan vara för att komma igång eller att investera i tillväxt genom till exempel köpa nya maskiner eller bygga upp ett större lager av varor under en övergångsperiod.
  • Fakturaköp: Detta innebär att ett företag som sålt en vara inte behöver ligga ute och vänta på pengarna till fakturan betalas av kunden. Företaget säljer istället fakturan till ett annat företag och får in sina pengar direkt. När sen kunden betalar fakturan går pengarna till det bolaget som köpt fakturan. Företaget som säljer sin faktura får givetvis inte riktigt det fulla beloppet på fakturan i utbyte mot att de får pengarna direkt, vilket skapar en vinst för den som köper fakturan. Förutsatt att kunden betalar fakturan som tänkt vill säga.
  • Inkassoportföljer: Det här är en hel korg av fordringar som gått till inkasso. Här hjälper sedan externa inkassobolag till med att driva in skulderna. Detta kan låta riskfyllt men handlar så klart om att göra en korrekt bedömning av hur mycket av skulderna som kommer gå att driva in via inkasso, hur lång tid det kommer ta och sen inte betala för mycket för portföljen när man köper in den.

Då dessa fyra olika typer av krediter har lite olika karaktär och risk kan de ge en bra diversifiering, det vill säga riskspridning. Kom också ihåg att inom varje kategori så kommer din investering spridas ut bland ett stort antal olika parter. Så du har exempelvis en stor mängd olika lån till olika personer inom den delen av din investering som är inriktad på konsumentkrediter. 

Hur stora kreditförluster bör jag räkna med?

En mycket bra fråga, risken i denna investering ligger just i risken att låntagare inte kommer kunna betala tillbaka sina lån. Räntan och SaveLends avgift är väldigt enkel att förutspå. Så den faktor som kommer avgöra hur bra din avkastning blir är helt enkelt storleken på dina kreditförluster. Och en viss andel av de personer och företag som tar lån med högra räntor kommer helt enkelt inte klara av att betala tillbaka lånet. Hade lånen varit helt säkra hade låntagarna kunnat få bättre ränta på annat håll. Så vi måste alltid ta risken i beaktning när vi tittar på denna typ av investeringar.

SaveLend anger själva att runt 1 procent kreditförluster är förväntat och det är ungefär där det har legat historiskt. Om det är mycket eller lite med 1 procent kreditförluster spelar egentligen mindre roll då dessa förluster är avdragna från den genomsnittliga avkastningen som investerare på SaveLend fått historiskt. 

Man får helt enkelt en så hög ränta från de som betalar sina lån att man ska tåla vissa kreditförluster och ändå få en så hög total avkastning efter kreditförluster och SaveLends avgift att det blir en attraktiv investering på sista raden. Det man som investerare bör fokusera på är om man tror risken finns att kreditförlusterna ökar i framtiden, till exempel genom en lågkonjunktur som drabbar både företag och privatpersoner som tar lån genom SaveLend.

Vilka nackdelar finns med SaveLend?

Den första och kanske största nackdelen med SaveLend är att du måste betala 30% skatt på avkastningen du får. Detta är en klar nackdel jämfört med andra investeringar där du kan förvänta dig en avkastning på 7-9 procent om året före skatt, då ett Investeringssparkonto (ISK) ger en betydligt lägre årlig skatt för en avkastning i den storleken. Det betyder att avkastningsmässigt efter skatt kan en investering som ger 7-9 procent före skatt hos Savelend snarast jämföras med till exempel preferensaktier på börsen där många av de mer stabila företagens preferensaktier ger en avkastning på runt 6 procent. 

Här skulle nog de flesta säga att preferensaktier till stora stabila fastighetsbolag som ger 6 procent om året är säkrare än konsumtionskrediter till personer som är villiga att betala 10 procent ränta om året för att kunna köpa en bil eller renovera köket. Men här får man se på det lite bredare. Har man redan en del pengar investerat på börsen så kan diversifieringen i krediter som har mycket liten koppling till börsens svängningar ändå vara intressant.

En annan nackdel är att pengar som investerats i peer to peer-lån inte omfattas av vare sig den statliga insättningsgarantin eller investerarskyddet. Däremot har SaveLend tillstånd från finansinspektionen och övervakas av denna myndighet. Den stora risken i placeringen ligger helt klart i att de som du lånar ut pengar inte kan betala tillbaka, snarare än i risker med själva plattformen eller att företaget SaveLend i sig skulle få problem.

SaveLend jämfört med andra aktörer

Förutom SaveLend finns andra aktörer som kanske är mer kända som är verksamma inom ett liknande område, bland dessa kan Lendify, Brocc och Kameo nämnas. 

Lendify är den största aktören på den svenska marknaden i peer to peer-lån och har i alla fall historiskt gett en lägre avkastning än SaveLend. Delvis kan nog detta förklaras av att Lendify har en högre avgift där de tar upp emot halva räntan medan SaveLend tar 10 procent av den ränta som kunderna betalar och du som lånat ut pengarna får övriga 90 procent. Exakt hur risken skiljer sig åt är svårt att överblicka och i händelse av en lång och svår lågkonjunktur kan det visa sig att företagens skicklighet i att avgöra framtida betalningsförmåga hos låntagarna skiljer sig åt. 

Eftersom man även hos Lendify får betala 30% skatt på räntan blir avkastningen efter skatt avsevärt lägre än vad som kan erbjudas via till exempel preferensaktier på börsen som ägs via ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring. Det går så klart att skruva upp avkastningen hos Lendify genom att öka risken och låna ut till personer med sämre kreditbetyg som får betala en högre ränta. Men det är tveksamt om det är värt det utom för den mycket riskvillige.

Brocc är i sitt upplägg väldigt likt Lendify med utlåning till privatpersoner. Även här är den förväntade avkastningen klart lägre än hos SaveLend. Brocc skriver på sin hemsida att man kan förvänta sig 5 procent i genomsnittlig årlig avkastning. Även här skattar vi 30 procent på räntan och efter en inflation på 2 procent om året blir den reala avkastningen i lägsta laget. Broc trycker mycket på att samtliga låntagare har stabil inkomst och saknar betalningsanmärkningar. 

Kameo är istället helt inriktade på utlåning till fastighetsprojekt och företag. Här har den historiska avkastningen varit högre än hos Lendify och Brocc, det vill säga på ungefär samma nivå som hos SaveLend. Risken blir här hos Kameo mer kopplad till fastighetsmarknadens utveckling då framgången för att byggprojekt i en fastighet bygger på att priset och värdet på fastigheten blir det förväntade när bygget är klart. Då låntagarna är företag som kan behöva låna flera miljoner i ett projekt blir det ännu viktigare att du är noga med att sprida riskerna i flera lån så du inte lägger alla ägg i samma korg och just det företag du lånat ut pengar till går i konkurs. Detta kan vara en fördel med SaveLend där du mer naturligt sprider ut dina pengar på ett stort antal låntagare, både privatpersoner och företag.

Med den fakta som finns tillgänglig, utifrån den historiska avkastningen samt avgiftsstrukturen bedömer vi att SaveLend är att attraktivt alternativ till Lendify, Brocc och Kameo för dig som vill investera pengar på någon av dessa plattformar. Det är inte säkert att SaveLend slår börsens avkastning över tid, men det kan vara ett bra komplement som inte korrelerar med börsens svängningar. Har man alla pengar i aktier och aktiefonder så kommer det trots en bra riskspridning vara stor risk att allt går ner i värde samtidigt under en period av svagare börs.

Är det inte oetiskt att låna ut pengar till så här hög ränta?

När det kommer till vilka investeringar som känns rätt får varje investerare ta ett eget beslut. Vissa vill inte investera i spelbolag, andra väljer bort oljebolag och någon kanske tycker det är fel att låna ut pengar till hög ränta. 

Det vi ska komma ihåg är att största delen av SaveLends krediter går till företag som antingen vill ta företagslån eller sälja fakturor. I båda dessa fall går alltså pengarna till företag som behöver få loss pengar för att hålla verksamheten igång eller göra investeringar. Detta skapar både arbetstillfällen och skatteintäkter. Det bör få betrakta som oetiska investeringar, men som sagt här får var och en bilda sig en egen uppfattning.

Läs mer om SaveLend här!

Disclaimer: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i aktier, fonder eller värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

You May Also Like