Preferensaktier – De bästa preferensaktierna 2022

bästa preferensaktier

Om du är på jakt efter preferensaktier (preffar), så har du hamnat helt rätt!

I vår lista med bra preferensaktier kommer vi visa upp sex stycken stabila och förhållandevis säkra preferensaktier med runt 6% utdelning. Inget ska tolkas som köprekommendation, utan listan ska användas för inspiration för bolag att göra mer research inom.

Topp 6 bästa preferensaktier 2022

1. Sagax Preferensaktie

Sagax är ett fastighetsbolag som främst har fastigheter inom lager och industri. Bolaget är tätt förknippas med dess VD och huvudägare David Mindus som byggt upp bolaget på ett väldigt framgångsrikt sätt sedan han tog över som VD 2004, då bara 32 år gammal. Verksamheten är väldigt stabil och bolaget välskött.

Utdelningen i Sagax preferensaktie är 2 kr om året, uppdelat på 4 tillfällen. Den har senaste åren handlats kring 35 kr vilket också är dess inlösenkurs, vilket gör att direktavkastningen ligger runt 5,7%. Många kanske tycker den avkastningen är i lägsta laget, men det återspeglar egentligen bara den låga risken. Förutom preferensaktien har Sagax även en D-aktie som även den ger en fast utdelning på 2 kr om året.

Det är inte omöjligt att Sagax kommer lösa in preferensaktierna till förmån för att ge ut fler D-aktier i framtiden. Så var försiktig med att betala mer än inlösenpriset 35 kr per aktie. Det finns också möjlighet för ägaren av preferensaktier att byta ut sina aktier mot D-aktier, men varför någon skulle vilja göra det när D-aktien har lite högre risk och sämre villkor och således alltid handlats till ett lite lägre pris är oklart.

Läs mer här!

2. Volati preferensaktie

Det blir lätt många fastighetsbolag när det kommer till en lista med preferensaktier. Så för dig som vill ha en spridning mellan olika branscher är Volatis preferensaktie ett bra alternativ.

Volati är en industrikoncern som på många sätt liknar ett investmentbolag med ett antal helägda dotterbolag. Fokus ligger på lönsamma bolag som redan idag har starka kassaflöden vilket minskar risken i preferensaktien. Volatis kassaflöde från den löpande verksamheten täcker utdelningen i preferensaktier ungefär tio gånger om, så det ska mycket till för att de inte ska kunna betala utdelningen i preferensaktien.

Utdelningen är 40 kr om året, uppdelat på 10 kr per kvartal. Aktien har de senaste åren handlats kring 650 kr vilket motsvarar 6,1% direktavkastning. Inlösen ligger på 675 kr fram till maj 2025, därefter 625 kr.

Under coronakrisen 2020 pausade man utdelningen under ett halvår då det var lite oklara regler för om bolag fick dela ut pengar samtidigt som de tog emot stöd vid kortidspermittering. Det var egentligen aldrig några problem finansiellt för Volati att betala utdelningen, så glappet i utdelningshistoriken är inget man behöver se som en ökad risk. Under perioden av pausade utdelningar fick ägarna dessutom 10,5% årsränta i väntan på pengarna. Så ingen skada skedd.

Läs mer här!

3. Klövern preferensaktie

Att hitta de bästa preferensaktierna handlar mycket om att göra en avvägning av risken i förhållande till den utdelning som ges. Då Klövern är ett rätt högt belånat fastighetsbolag så anses risken med rätta vara lite högre. Det gör också att preferensaktien med sina 20 kr om året i utdelning ger en direktavkastning på 6,25% på dagens kurs, vilket är några tiondelar högre än många andra stora fastighetsbolag.

En stor del av fastigheterna ligger inom kontor vilket så klart kan vara en risk om nya vanor gör att fler jobbar hemifrån och företagen i framtiden behöver mindre kontorsytor. Ett skickligt fastighetsbolag klarar dock förmodligen av att hantera denna typ av förändringar i marknaden. Fastigheter i storstäder kommer även i framtiden ha ett värde och ge ett kassaflöde som bör täcka utdelningen i preferensaktien med råge.

I fallet Klövern preferensaktie behöver vi inte bekymra oss om inlösen, då den är satt till höga 500 kr jämfört med kursen som de senaste åren pendlat mellan 300 och 350 kr. Detta gör att preffen bör betraktas som evig. Något som ökar ränterisken.

Man får själv avgöra om den ökade risken är värd en halv procentenhet extra avkastning om året i Klöverns preferensaktie jämfört med till exempel Sagax. Risken bör trots allt vara låg och med ränta på ränta över en längre period gör 6,2% istället för 5,7% stor skillnad.

Läs mer här!

4. Corem Preferensaktie

Den här aktien är snarlik Klöverns preferensaktie. Precis som Klövern är Corem ett fastighetsbolag med Rutger Arnhult som huvudägare. Verksamheten är mindre fokuserad på kontor som i fallet med Klövern. Här är det istället mer fastigheter inom lager, logistik, industri och handel.

Även vad gäller utdelning och inlösen är förutsättningarna identiska med Klöverns preferensaktie, det vill säga 20 kr om året och höga 500 kr i inlösenkurs. Marknaden verkar även värdera risken som snarlik vilket gör att aktierna handlas till nästan identisk aktiekurs. Direktavkastningen är alltså även här 6,25%.

Corem är ett mindre bolag än Klövern, men det bör ha mindre påverkan då även antalet preferensaktier är klart mindre. Sparar du långsiktigt och köper lite preferensaktier varje månad är omsättningen i aktien inget problem, men om du snabbt vill kunna köpa eller sälja aktier för 100 000 kr eller mer kan omsättningen vara i lägsta laget för Corem preferensaktie. Då risken finns att du kommer påverka kursen några kronor vid din affär.

Läs mer här!

5. Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) preferensaktie

Här pratar vi stabila fastigheter i form av samhällsfastigheter uthyrda på långa kontrakt. Den låga risken återspeglas i värderingen vilket gör att denna preferensaktie inte kommer högre upp på listan. 5% direktavkastning är helt enkelt i lägsta laget.

Till skillnad från många andra preferensaktier där aktiekursen är väldigt stabil har Samhällsbyggnadsbolagets preferensaktie pendlat vilt mellan 650 och 750 kr det senaste året. Det vill säga kursen har fortsatt att svänga även efter coronaraset i mars 2020 då många preferensaktier tillfälligt dippade.

Inlösen ligger på 650 kr fram till oktober 2024 därefter ligger inlösen på 600 kr. Det ihop med den låga direktavkastningen gör att det känns tveksamt att betala över 650 kr för aktien. Något som marknaden varit villig att göra mer eller mindre konstant det senaste året.

Att få tag på några aktier för 600-625 kr den närmaste tiden skulle kännas bättre. Då slipper vi risken för förlust vid inlösen och får en direktavkastning på 5,6-5,8%. Det skulle vara riktigt bra med tanke på den stabila verksamheten. Till dess får Samhällsbyggnadsbolagets preferensaktie nöja sig med en lite lägre plats på listan. Lägg aktien på bevakningslistan och vara redo att slå till om läge kommer.

Läs mer här!

6. ALM Equity Preferensaktie

ALM Equity är ett brett fastighetsbolag med verksamhet både inom förvaltning, projektutveckling, entreprenad, finansiering och digitala tjänster. Risken är därmed något högre än i fastighetsbolag med bara färdiga fastigheter som hyrs ut på löpande och befintliga kontrakt. Vilket också återspeglas i att direktavkastningen här är lite högre med sina runt 7,1%.

Bolaget har gått från klarhet till klarhet de senaste åren. Medan andra bolag inom projektutveckling som exempelvis Oscar Properties har fått se sin aktiekurs rasa så har Alm Equitys stamaktie istället gått upp över 200% de senaste tre åren. Till viss del syns detta även i kursen för preferensaktien som länge pendlade runt 100-lappen men nu står runt 120 kr. Logiskt då risken i preffen så klart minskar när det går bra för bolaget, vilket ger en lägre direktavkastning. Alltså en högre aktiekurs även för preferensaktien.

Preferensaktien har bra historik och har betalat sina 2,10 kr per kvartal i utdelning punktligt och utan undantag sen starten 2016. Chanserna är goda att det fortsätter så, men visst är risken troligtvis lite högre än preferensaktierna högra upp på vår lista med lägre utdelning. Inlösen ligger på 120 kr så uppsidan i kursen borde vara obefintlig från dagens nivå, oavsett hur väl bolaget utvecklas.

Läs mer här!

Vad är preferensaktier kanske du undrar?

Jo man kan säga att preferensaktier är ett mellanting mellan vanliga aktier, så kallade stamaktier, och obligationer. Det betyder att preferensaktierna ger en fast utdelning och att preferensaktiernas ägare ska få utdelning innan de vanlig stamaktiernas ägare får utdelning.

Det låter så klart bra med en utdelning som inte kan sänkas och att man dessutom får förtur till utdelningen om bolaget inte har råd att dela ut pengar både till preferensaktiernas och stamaktiernas ägare. Nackdelen är att i och med att utdelningen är fast så kommer den heller inte kunna höjas om det går bra för bolaget. Du bör alltså vara medveten om att uppsidan är begränsad om du ska köpa preferensaktier och att vanliga stamaktier eller aktiefonder på lång sikt har goda möjligheter att ge högre avkastning än preferensaktier. Preferensaktiernas risk är dock lägre, i alla fall om du väljer bra preferensaktier.

De flesta svenska preferensaktier från stabila och välskötta bolag handlas till mellan 5 och 8% direktavkastning. Det finns även de med en utdelning motsvarande 8-10% av aktiekursen, eller ännu högre. Detta bör man dock se som en varningsflagga att risken anses hög av marknaden. Gör du en annan bedömning av risken än marknaden i stort kan så klart preferensaktien med 10% direktavkastning ändå vara köpvärd. Men tror du marknaden missförstår och underskattar ett bolag är troligtvis vanliga stamaktier i bolaget en ännu bättre investering.

Vi tycker helt enkelt att det finns bättre alternativ än preferensaktier för den som jagar runt 10% årlig avkastning. Men vill du ha en någorlunda mer stabil avkastning, på grund av den lägre risken, som du får lägre avkastning på så funkar preffar alldeles utmärkt.

Frågor och svar om preferensaktier

Vad betyder det att preferensaktierna har en inlösenkurs?

Till skillnad från vanliga aktier har preferensaktier inlösen vilket betyder att bolaget redan när de ger ut aktien anger en kurs som de kan köpa tillbaka aktierna för. Denna inlösenkurs kan variera över tid. Till exempel kan vi ta Volatis preferensaktie där bolaget fram till år 2025 kan lösa in aktien för 675 kr och från och med maj 2025 kan lösa in aktien för 625 kr. Att köpa aktien för 650 kr idag innebär alltså att man riskerar att göra en förlust på 25 kr per aktie om fyra-fem år om bolaget då väljer att lösa in aktien. Men eftersom man får 40 kr i utdelning per år fram till dess så gör inte 25 kr i kursförlust så jättestor skillnad på totalavkastningen. Skulle aktien däremot fortfarande stå i 650 kr i början av år 2025 skulle den som köper aktien då ta en betydligt större risk kursmässigt eftersom risken finns att tappa 25 kr i värde innan man hinner få mer än kanske 10 eller 20 kr i utdelning.

För vissa preferensaktier är inlösenkursen så högt satt att man kan tolka det som att bolaget inte har några planer på att någonsin lösa in preffen. Ett sådant exempel är Klöverns preferensaktie som brukar handlas till 300-350 kr men har en inlösenkurs på 500. Man bör därför betrakta den som evig.

Vad är risken med preferensaktier?

Den största risken med preferensaktier är så klart att bolaget som gett ut aktien får problem med finanserna och inte kan betala utdelningen på preferensaktierna. Då skulle du visserligen få problem även om du köpte den vanliga stamaktien i bolaget då ett bolag som inte klarar av utdelningen för preferensaktierna ligger rätt illa till.

En annan risk med preferensaktier är att räntan stiger. Med en högre ränta vill nämligen investerare ha en högre avkastning även på preferensaktierna vilket gör att marknaden är villig att betala ett lägre pris för aktien.

Vi tar ett konkret exempel. Om den riskfria räntan är 1% så kanske investerarna vill ha 6% direktavkastning från en preferensaktie. Det vill säga 5 procentenheter högre ränta på preferensaktien för att den ska vara värd sin risk. En preferensaktie som delar ut 20 kr per år kommer då kosta 333 kr, eftersom 20 kr per år i utdelning motsvarar 6% av 333 kr. Går sen den riskfria räntan upp till 2% och investerarna fortfarande vill ha 5 procentenheter extra för den risk de tar måste de få 7% om året från preferensaktien.  Kursen måste därför gå ner till 286 kr. Det motsvarar en nedgång i kursen på cirka 15 procent vilket alltså motsvarar nästan tre års utdelningar.

För dig som äger preferensaktien på väldigt lång sikt är däremot inte det här något större problem. Du får samma utdelning som tidigare och det dagsaktuella priset för aktien behöver du inte bekymra dig så mycket om. Vill du använda en del av utdelningen till att köpa fler preferensaktier får du dessutom dessa till ett lägre pris, vilket ger en högre direktavkastning på de pengar som återinvesteras.

Hur påverkar inflationen preferensaktier?

Vanliga stamaktier är ofta väl skyddade mot inflationen. Om inflationen går upp så kommer bolagets kostnader i form av inköp och löner stiga, men samtidigt kan man normalt sett höja priserna ut mot sina kunder i samma utsträckning. Det gör att bolagets vinst räknat i kronor stiger i takt med inflationen. För en vanlig stamaktie med utdelning kommer därför utdelningen kunna stiga i snabbare takt under perioder med högre inflation.

För preferensaktier är läget annorlunda eftersom utdelningen är fast i ett visst antal kronor per kvartal. Om inflationen stiger så kommer värdet på utdelningen urholkas år efter år. Det vill säga om du har 1 000 preferensaktier som delar ut 20 kr om året får du 20 000 kr i utdelning. För det kan du åka på en trevlig semester varje sommar, men du kommer inte ha råd med en alls lika fin semester för 20 000 kr år 2040 om vi får en hög inflation fram till dess.

Så länge inflationen är låg, runt 2%, är det möjligt att ta några procent av utdelningen motsvarande inflationen och köpa fler preferensaktier för varje år. Om du ökar ditt antal preferensaktier med 2% om året så kommer din utdelning stiga i samma takt som inflationen och motsvara samma köpkraft. Men om preferensaktien delar ut 6% om året och inflationen är 4% och du alltså måste återinvestera två tredjedelar av utdelningen blir det inte mycket kvar för uttag.

Har du en bred aktieportfölj med 80-90% vanliga stamaktier och/eller aktiefonder och bara 10-20% preferensaktier behöver du troligtvis inte bekymra dig så mycket om inflationen. Då stamaktiers avkastning över tid brukar slå inflationen med bred marginal.

För vem passar preferensaktier som investering?

Preferensaktier passar den som vill ha ett stabilt kassaflöde från utdelningar som är lätt att förutspå storleken på de kommande åren. Det kan vara en person som vill leva på en passiv inkomst från aktieportföljen, stiftelser som är beroende av utdelningar eller någon som vill minska den totala risken i aktieportföljen och därför har en mindre del preferensaktier som en del i portföljen.

Under tider när börsen som helhet går bra kommer preferensaktier kraftigt underprestera mot övriga börsen. Och i tider när börsen går sämre kommer preferensaktier ofta stå emot nedgången. Det är därför möjligt att flytta över pengar från aktier och aktiefonder till preferensaktier om börsen känns högt värderad och man räds en nedgång. Men inte är så övertygad om att nedgången kommer i närtid att man vill sälja allt och sätta pengarna på ett sparkonto.

Över längre tid talar det mesta för att vanliga stamaktier och aktiefonder kommer ge en högre årlig avkastning än preferensaktier. Så den som är i början av sin sparresa och ser sparandet på 10-30 års sikt och har den dagen då man ska ta ut pengar från portföljen i form av utdelningar långt in i framtiden finns det troligtvis ingen anledning att köpa preferensaktier just nu.

Vissa bolag har även D-aktier. Hur skiljer sig de från preferensaktierna?

En D-aktie är på många sätt väldigt lik en preferensaktie. Men om preferensaktien är ett mellanting mellan vanlig aktie och obligation så är D-aktien snarare något mitt emellan den vanliga aktien och preferensaktien. Det vill säga ett steg högre upp på riskskalan.

I bolag som har både preferensaktier och D-aktier så ska preferensaktieägarna få sin utdelning först. D-aktieägare har heller inte samma förtur mot övriga aktieägare vid en konkurs, något du har om du äger preferensaktien. Skulle bolaget under en period få problem med att klara utdelningen får du ränta på pengarna under tiden du väntar som preferensaktieägare, något du inte får om du äger D-aktien.

Som synes är det alltså ett antal nackdelar med D-aktier jämfört med preferensaktier. Varför skulle då någon välja att köpa D-aktien? Jo givetvis för att D-aktien har en högre utdelning i förhållande till aktiens pris i de fall där det finns både preferensaktie och D-aktie från samma bolag. I vissa fall finns ingen preferensaktie utan bara en D-aktie.

Då risken är lite högre för D-aktier blir det ännu viktigare att säkerställa att du litar på bolagets förmåga att klara av att betala utdelningarna. Och att du verkligen får lite extra hög utdelning som kompensation för den högre risken.

Varför ger bolagen ut preferensaktier? Att låna pengar på 6-8% årlig ränta låter dyrt jämfört med att låna pengar på banken?

Att det främst är fastighetsbolag som ger ut preferensaktier är ingen slump och vi kan ta just ett fastighetsbolag som ett kraftigt förenklat exempel.

Säg att de ska köpa en fastighet för 100 miljoner. Banken vill bara låna ut 70 miljoner och bolaget vill bara stoppa in 10 miljoner av sitt egna kapital.  De 20 miljoner som saknas tar bolaget in genom att ge ut en preferensaktie. Fastigheten som köps in för 100 miljoner hyrs sedan ut och uthyrningen ger ett överskott på 4 miljoner om året.

På banklånet betalar bolaget 2% ränta, vilket kostar 1,4 miljoner om året för de 70 miljonerna i lån.

På preferensaktien betalar de 7% ränta, vilket också kostar 1,4 miljoner om året för de 20 miljonerna i utgivna preferensaktier.

Eftersom fastigheten ger ett överskott på 4 miljoner om året blir det 1,2 miljoner kronor i över i vinst när bolaget betalat både räntan till banken och utdelningen till preferensaktierna på totalt 2,8 miljoner. En fin avkastning motsvarande 12% om året på de 10 miljoner som bolaget gick in med i form av eget kapital.

Så länge det rullar på enligt plan tjänar alltså stamaktieägarna mest pengar, följt av preferensaktieägarna och banken tjänar minst. Skulle däremot hyresgästerna säga upp avtalet och förhandla ner hyran så intäkterna minskar kommer banken först i tur att alltid få sina pengar, sen preferensaktieägarna och sist stamaktieägarna.

Ibland sägs det att preferensaktier är det sämsta av två världar då man inte får uppsidan om det går riktigt bra för bolaget men ändå drabbas av nedsidan om det skulle gå riktigt dåligt. Men då glömmer man bort att det oftast går någonstans mitt emellan riktigt bra och riktigt dåligt. Många bolag harvar på utan att få det riktiga lyftet men heller utan att få några allvarliga problem. I dessa fall kommer deras preferensaktieägare fortsätta få sina stabila 5-8% utdelning år efter år.

Läs även: Bästa aktierna för nybörjare 2022

Disclaimer: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i aktier, fonder eller värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

You May Also Like